بازرگانی وکیلی

واردات مواد اولیه لاستیک و پلاستیک

  
  

افزودنیها

افزودنی ها

افزودنی ها

 

نقش پرکسایدها و اکسلیتورها تسریع در فرآیند ولکانیزاسیون پلیمرهای سیلیکونی است. در هر شرایط محصولات سیلیکونی قالبی (تحت فشار و دما) و پیوسته (بدون فشار) جهت پلیمریزاسیون و ولکانیزاسیون نیازمند حضور شتابدهنده هاست.

عمده پرکسایدهای مورد کاربرد در سیلیکون عبارتند از: