بازرگانی وکیلی

واردات مواد اولیه لاستیک و پلاستیک

  
  

پودر فوکو (Blowing agent)